2017

SET 12-0828-061-CA1-DP3-ZZ ชุดโซฟาหลุยส์ 6 ชิ้น แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สี ธรรมชาติ เหลือบโอ็ค ผ้า DP3 ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว , โซฟาหลุยส์ 3 ที่นั่ง = 1 ตัว, โต๊ะกลาง = 1 ตัว

SET 12-0828-061-CA1-DP3-ZZ

ชุดโซฟาหลุยส์ 6 ชิ้น  แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

สี ธรรมชาติ เหลือบโอ็ค ผ้า
DP3

ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว ,

โซฟาหลุยส์ 3 ที่นั่ง = 1 ตัว, โต๊ะกลาง = 1 ตัว

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ เหลือบโอ็ค

ขนาด : โซฟาหลุยส์

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้ง

ลายผ้าเบาะ :  DP3

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

SET 12-0828-061-CA1-DP3-Q ชุดโซฟาหลุยส์ 6 ชิ้น แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ เตี้ยวทอง ผ้า DP3 ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว , โซฟาหลุยส์ 3 ที่นั่ง = 1 ตัว, โต๊ะกลาง = 1 ตัว

SET 12-0828-061-CA1-DP3-Q

ชุดโซฟาหลุยส์ 6 ชิ้น  แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

สีธรรมชาติ เตี้ยวทอง ผ้า
DP3

ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว ,

โซฟาหลุยส์ 3 ที่นั่ง = 1 ตัว, โต๊ะกลาง = 1 ตัว

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ เตี้ยวทอง

ขนาด : โซฟาหลุยส์

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้ง

ลายผ้าเบาะ :  DP3

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

SET 12-0828-061-CA1-SLG1 ชุดโซฟาหลุยส์ 6 ชิ้น แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า SLG1 ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว , โซฟาหลุยส์ 3 ที่นั่ง = 1 ตัว, โต๊ะกลาง = 1 ตัว

SET 12-0828-061-CA1-SLG1

ชุดโซฟาหลุยส์ 6 ชิ้น  แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า
SLG1

ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว ,

โซฟาหลุยส์ 3 ที่นั่ง = 1 ตัว, โต๊ะกลาง = 1 ตัว

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

ขนาด : โซฟาหลุยส์

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้ง

ลายผ้าเบาะ :  SLG1

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

SET 12-0828-061-CA1-L1414-NN ชุดโซฟาหลุยส์ 6 ชิ้น แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ พนักตอกหมุดดึงกระดุม หนังเทียมสีเขียวหัวเป็ด #L1414 ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว , โซฟาหลุยส์ 3 ที่นั่ง = 1 ตัว, โต๊ะกลาง = 1 ตัว

SET 12-0828-061-CA1-L1414-NN

ชุดโซฟาหลุยส์ 6 ชิ้น  แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

สีธรรมชาติ พนักตอกหมุดดึงกระดุม
หนังเทียมสีเขียวหัวเป็ด #L1414

ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว ,

โซฟาหลุยส์ 3 ที่นั่ง = 1 ตัว, โต๊ะกลาง = 1 ตัว

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : โซฟาหลุยส์

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้ง

ลายผ้าเบาะ :  พนักตอกหมุดดึงกระดุม หนังเทียมสีเขียวหัวเป็ด #L1414

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

SET 12-0828-061-CA1-PTGOLD ชุดโซฟาหลุยส์ 6 ชิ้น แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า PTGOLD ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว ,โซฟาหลุยส์ 3 ที่นั่ง = 1 ตัว, โต๊ะกลาง = 1 ตัว

SET 12-0828-061-CA1-PTGOLD

ชุดโซฟาหลุยส์ 6 ชิ้น  แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า
PTGOLD

ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว ,

โซฟาหลุยส์ 3 ที่นั่ง = 1 ตัว, โต๊ะกลาง = 1 ตัว

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

ขนาด : โซฟาหลุยส์

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้ง

ลายผ้าเบาะ :  PTGOLD

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

12-0828-061-CA1-DP3 ชุดโซฟาหลุยส์ 6 ชิ้น แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DP3 ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว ,โซฟาหลุยส์ 3 ที่นั่ง = 1 ตัว, โต๊ะกลาง = 1 ตัว

SET 12-0828-061-CA1-DP3

ชุดโซฟาหลุยส์ 6 ชิ้น  แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DP3

ประกอบด้วย โซฟาหลุยส์ 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว ,

โซฟาหลุยส์ 3 ที่นั่ง = 1 ตัว, โต๊ะกลาง = 1 ตัว

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

ขนาด : โซฟาหลุยส์

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้ง

ลายผ้าเบาะ :  DP3

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

409-08289-01-TN8713-01 เก้าอี้หลุยส์เชลล์ มีแขน ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า Tn8713-01 สีม่วง

409-08289-01-TN8713-01

เก้าอี้หลุยส์เชลล์ มีแขน ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม

ผ้า Tn8713-01 สีม่วง


ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

409-08289-01-PT8002-03 เก้าอี้หลุยส์เชลล์กุหลาบมีแขน สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า PT8002-03

409-08289-01-PT8002-03

เก้าอี้หลุยส์เชลล์กุหลาบมีแขน

สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม

ผ้า PT8002-03


ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

Tang Yong Hua Seng ตั้งย่งฮั่วเส็ง ผลิตเก้าอี้หลุยส์ไม้สัก โต๊ะหลุยส์ไม้สัก โซฟาหลุยส์ไม้สัก เก้าอี้หลุยส์รับรองไม้สัก เฟอร์นิเจอร์หลุยส์

ผลงานของบริษัท
ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

บริษัท โรงงานตั้งย่งฮั่วเส็ง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

TEL. 092-2816638


LINE Phone number. 0922816638  

E-mail  : tangyongm1969@gmail.com

336/2 ซอย 24 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. ( 10800 )

ผลิตเก้าอี้หลุยส์ไม้สัก โต๊ะหลุยส์ไม้สัก

โซฟาหลุยส์ไม้สัก เก้าอี้หลุยส์รับรอง

เฟอร์นิเจอร์หลุยส์จัดชุด

แผนที่ ตั้งย่งฮั่วเส็ง

มีที่จอดรถ : มีที่จอดรถรองรับที่ซอย 22

ถนนประชาราษฏร์ สาย 1

รหัส : 520-05843A-02 ชื่อสินค้า : โต๊ะข้างหลุยส์ ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ขนาด 50*50*50 ซม

รหัส : 520-05843A-02

ชื่อสินค้า : โต๊ะข้างหลุยส์ ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ

ทาลายแกะสีทองเต็ม ขนาด 50*50*50 ซม

 สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

งานแกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

1 2