Teak Wood Louis Table

ชื่อสินค้า : ชุดหลุยส์ 3 ชิ้น ประกอบด้วย เก้าอี้หลุยส์โซฟา 1 ที่นั่ง ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง มีแขน ธรรมชาติ เหลือบโอ็ค  จำนวน 2 ตัวและโต๊ะข้างหลุยส์แกะ ขนาด 50*50*50 ซม จำนวน 1 ตัว ผ้า TN8713-04 รหัส : 12-0828-03A1-TN8713-04-ZZ

รหัส : 12-0828-03A1-TN8713-04-ZZ

ชื่อสินค้า : ชุดหลุยส์ 3 ชิ้น ประกอบด้วย เก้าอี้หลุยส์โซฟา 1 ที่นั่ง ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง มีแขน ธรรมชาติ เหลือบโอ็ค  จำนวน 2 ตัวและโต๊ะข้างหลุยส์แกะ ขนาด 50*50*50 ซม จำนวน 1 ตัว ผ้า TN8713-04

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ เหลือบโอ็ค

ขนาด : 1 ที่นั่ง มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

ลายผ้าเบาะ : TN8713-04

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

รหัส : 520-05843A-02 ชื่อสินค้า : โต๊ะข้างหลุยส์ ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ขนาด 50*50*50 ซม

รหัส : 520-05843A-02

ชื่อสินค้า : โต๊ะข้างหลุยส์ ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ

ทาลายแกะสีทองเต็ม ขนาด 50*50*50 ซม

 สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

งานแกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม