ชุดโซฟาหลุยส์ไม้สักลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง อาทิ เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก 1 ที่นั่่ง จำนวน 2 ตัว , เก้าอีหลุยส์ไม้สัก 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว และโต๊ะกลาง จำ่นวน 1 ตัว แกะลายกุหลายหลุยส์ไม้สัก