เก้าอี้หลุยส์เชลล์ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม