เก้าอี้หลุยส์รับรองลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง : เก้าอี้รับรองหลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม