โต๊ะกลางหลุยส์ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง : โต๊ะกลางหลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม