โต๊ะข้างหลุยส์ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง : โต๊ะข้างหลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม