ชุด 2 ชิ้นไม้สัก อาทิ เก้าอี้ไม้สัก โต๊ะข้างไม้สัก