ชุด 8 ชิ้นไม้สัก

ชุดเก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สักแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 8 ชิ้น รหัส : Set 12-0828-08-C1AB1-PTRED

รหัส : Set 12-0828-08-C1AB1-PTRED

ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สักแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 8 ชิ้น

ประกอบด้วย

เก้าอี้หลุยส์ไม้สักโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว

เก้าอี้หลุยส์ไม้สักโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว

โต๊ะกลางไม้สัก จำนวน 1 ตัว โต๊ะข้างแกะ 50*50*50ซม 2 ตัว

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า PTRED

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ประกอบด้วย : 8 ชิ้น

 • เก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลายหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้าPTRED จำนวน 4 ตัว
 • เก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลายหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้าPTRED จำนวน 1 ตัว
 • โต๊ะกลางไม้สัก จำนวน 1 ตัว
 • โต๊ะข้างแกะไม้สัก 50*5*50 จำนวน 2 ตัว

งานแกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : PTRED

ชุดเก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สักแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 8 ชิ้น รหัส : Set 12-0828-08-C1AB1-SLG1

รหัส : Set 12-0828-08-C1AB1-SLG1

ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สักแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 8 ชิ้น

ประกอบด้วย

เก้าอี้หลุยส์ไม้สักโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว

เก้าอี้หลุยส์ไม้สักโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว

โต๊ะกลางไม้สัก จำนวน 1 ตัว โต๊ะข้างแกะ 50*50*50ซม 2 ตัว

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า SLG1

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ประกอบด้วย : 8 ชิ้น

 • เก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลายหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้าSLG1 จำนวน 4 ตัว
 • เก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลายหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้าSLG1 จำนวน 1 ตัว
 • โต๊ะกลางไม้สัก จำนวน 1 ตัว
 • โต๊ะข้างแกะไม้สัก 50*5*50 จำนวน 2 ตัว

งานแกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : SLG1

ชุดเก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สักแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 8 ชิ้น รหัส : Set 12-0828-08-C1AB1-DP3

รหัส : Set 12-0828-08-C1AB1-DP3

ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สักแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 8 ชิ้น

ประกอบด้วย

เก้าอี้หลุยส์ไม้สักโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว

เก้าอี้หลุยส์ไม้สักโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว

โต๊ะกลางไม้สัก จำนวน 1 ตัว โต๊ะข้างแกะ 50*50*50ซม 2 ตัว

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DP3

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ประกอบด้วย : 8 ชิ้น

 • เก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลายหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้าDP3 จำนวน 4 ตัว
 • เก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลายหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้าDP3 จำนวน 1 ตัว
 • โต๊ะกลางไม้สัก จำนวน 1 ตัว
 • โต๊ะข้างแกะไม้สัก 50*5*50 จำนวน 2 ตัว

งานแกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : DP3

ชุดเก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สักแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 8 ชิ้น ผ้า PTGOLD : Set 12-0828-08-C1AB1-PTGOLD

รหัส : Set 12-0828-08-C1AB1-PTGOLD

ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สักแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 8 ชิ้น

ประกอบด้วย

เก้าอี้หลุยส์ไม้สักโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว

เก้าอี้หลุยส์ไม้สักโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว

โต๊ะกลางไม้สัก จำนวน 1 ตัว โต๊ะข้างแกะ 50*50*50ซม  2 ตัว

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า PTGOLD

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ประกอบด้วย : 8 ชิ้น

 • เก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลายหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้าPTGOLD จำนวน 4 ตัว
 • เก้าอี้โซฟาหลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลายหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้าPTGOLD จำนวน 1 ตัว
 • โต๊ะกลางไม้สัก จำนวน 1 ตัว
 • โต๊ะข้างแกะไม้สัก 50*5*50 จำนวน 2 ตัว

งานแกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : PTGOLD