เก้าอี้หลุยส์โซฟาแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DF890-13 : 409-0828-01-DF890-13

Code : 409-0828-01-DF890-13

Product Name : Honey Rose Teak Wood Louis Sofa 1 seat Armchairs

 เก้าอี้หลุยส์โซฟาแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง  สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DF890-13

Material : Teak Wood

Colour : Oak

Seat : 1 seat

Carving : Wood-Carving “Honey Rose”

 

Honey Rose Teak Wood Louis Sofa with armchairs , Wood-Carving “Honey rose”

โต๊ะกลางหลุยส์ ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ขนาด 60*120*44.5 ซม : 500-058401-02

รหัส : 500-058401-02

ชื่อสินค้า : โต๊ะกลางหลุยส์ ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ

ทาลายแกะสีทองเต็ม ขนาด 60*120*45 ซม

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

โต๊ะข้างหลุยส์ ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ขนาด 50*50*50 ซม : 500-05843B-02

รหัส : 500-05843B-02

ชื่อสินค้า : โต๊ะข้างหลุยส์ ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ

ทาลายแกะสีทองเต็ม ขนาด 50*50*50 ซม

 สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

งานแกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ชุด 4ชิ้น โซฟาหลุยส์ไม้สัก ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง : Set 12-0828-04-C1-DP3

รหัส : Set 12-0828-04-C1-DP3

ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้หลุยส์ไม้สักแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 4 ชิ้น

ประกอบด้วย

เก้าอี้หลุยส์ไม้สักโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว

เก้าอี้หลุยส์ไม้สักโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว

โต๊ะกลางไม้สัก จำนวน 1 ตัว

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DP3

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ประกอบด้วย : 4 ชิ้น

  • เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลายหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DP3    จำนวน 2 ตัว
  • เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลายหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DP3 จำนวน 1 ตัว
  • โต๊ะกลางไม้สัก จำนวน 1 ตัว

งานแกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : DP3

หลุยส์ไม้สัก ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง : 409-0828-01-DP3

รหัส : 409-0828-01-DP3

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่งมีแขน

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 1 ที่นั่ง มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้ง  ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : DP3

เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 409-0828-01-DP3

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

หลุยส์เชลล์ไม้สัก ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง : 409-08289-01-DP3

รหัส : 409-08289-01-DP3

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่งมีแขน

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 1 ที่นั่ง มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง  ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : DP3

Honey Rose Louis Teak Wood Shall Armchairs

Honey Rose Louis Teak Wood Shall Armchairs

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

เก้าอี้หลุยส์โซฟาไม้สัก ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง : 408-0828-01-DP3

รหัส : 408-0828-01-DP3

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์โซฟาไม้สัก ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีโอ๊ค ทาลายแกะสีทองเต็ม

วัสดุ : ไม้สัก

สี : โอ๊ค

ขนาด : 1 ที่นั่ง

แกะสลักลายไม้ : ลายดอกกุหลาบ  ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : DP3

ก้าอี้หลุยส์ประธานโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีโอ๊ค

ก้าอี้หลุยส์ประธานโซฟา

เก้าอี้หลุยส์ประธานโซฟา1 ที่นั่ง แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีโอ๊ค ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DP3

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต ลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

Honey Rose Teak Wood Louis Sofa : 408-0828-01-DP3

Code : 408-0828-01-DP3

Product Name : Honey Rose Teak Wood Louis Sofa 1 seat Armchairs

Material : Teak Wood

Colour : Oak

Seat : 1 seat

Carving : Wood-Carving “Honey Rose”

 Honey Rose Teak Wood Louis Sofa with Wood-carving handmake

Honey Rose Teak Wood Louis Sofa Armchairs

 

Honey Rose Teak Wood Louis Sofa with armchairs , Wood-Carving “Honey rose”

1 16 17 18