หลุยส์ไม้สัก ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง : 409-0828-01-DP3

รหัส : 409-0828-01-DP3

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่งมีแขน

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 1 ที่นั่ง มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้ง  ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : DP3

เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 409-0828-01-DP3

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

หลุยส์เชลล์ไม้สัก ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง : 409-08289-01-DP3

รหัส : 409-08289-01-DP3

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่งมีแขน

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 1 ที่นั่ง มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง  ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : DP3

Honey Rose Louis Teak Wood Shall Armchairs

Honey Rose Louis Teak Wood Shall Armchairs

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

เก้าอี้หลุยส์โซฟาไม้สัก ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง : 408-0828-01-DP3

รหัส : 408-0828-01-DP3

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์โซฟาไม้สัก ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีโอ๊ค ทาลายแกะสีทองเต็ม

วัสดุ : ไม้สัก

สี : โอ๊ค

ขนาด : 1 ที่นั่ง

แกะสลักลายไม้ : ลายดอกกุหลาบ  ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : DP3

ก้าอี้หลุยส์ประธานโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีโอ๊ค

ก้าอี้หลุยส์ประธานโซฟา

เก้าอี้หลุยส์ประธานโซฟา1 ที่นั่ง แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีโอ๊ค ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DP3

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต ลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

หลุยส์ประธานเหลี่ยมถ้วยทอง แกะลายดอกไม้ : 408-07915-01-SLG1

รหัส : 408-07915-01-SLG1

ชื่อสินค้า : เก้าอี้ประธานหลุยส์เหลี่ยมถ้วยทอง แกะลายดอกไม้ 1 ที่นั่ง

วัดสุ : ไม่สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด  : 1 ที่นั่ง

แกะสลักไม้ : ลายดอกไม้

หลุยส์ประธานไม้สักแกะ ,Teak Wood Louis Chair

เก้าอี้หลุยส์ประธานเหลี่ยมถ้วยทอง : 408-07915-01-SLG1

เก้าอี้ประธานหลุยส์ไม้สักเหลี่ยมถ้วยทอง มีแขน 1 ที่นั่ง ขาเหลียมเดินคิ้วแกะลาย

แกะลายดอกไม้ สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า SLG 1

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักงานฝึมือปราณีต

Honey Rose Teak Wood Louis Sofa : 408-0828-01-DP3

Code : 408-0828-01-DP3

Product Name : Honey Rose Teak Wood Louis Sofa 1 seat Armchairs

Material : Teak Wood

Colour : Oak

Seat : 1 seat

Carving : Wood-Carving “Honey Rose”

 Honey Rose Teak Wood Louis Sofa with Wood-carving handmake

Honey Rose Teak Wood Louis Sofa Armchairs

 

Honey Rose Teak Wood Louis Sofa with armchairs , Wood-Carving “Honey rose”

Teak Wood Louis Armchair : 408-07915-01-SLG1

Code : 408-07915-01-SLG1

Product Name : Teak Wood Louis Armchair 1 seat

Material : Teak Wood

Colour : Nature

Seat : 1 seat

Carving : Wood-Carving

หลุยส์ประธานไม้สักแกะ ,Teak Wood Louis Chair

Teak Wood Louis Chair : 408-07915-01-SLG1

เก้าอี้ประธานหลุยส์ไม้สักเหลี่ยมถ้วยทอง มีแขน 1 ที่นั่ง ขาเหลียมเดินคิ้วแกะลาย

แกะลายดอกไม้ สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า SLG 1

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักงานฝึมือปราณีต

Teak Wood Louis Armchair , Wood-Carving

1 17 18 19