เก้าอี้หลุยส์โซฟาแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DF890-13 : 409-0828-01-DF890-13

Code : 409-0828-01-DF890-13

Product Name : Honey Rose Teak Wood Louis Sofa 1 seat Armchairs

 เก้าอี้หลุยส์โซฟาแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง  สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DF890-13

Material : Teak Wood

Colour : Oak

Seat : 1 seat

Carving : Wood-Carving “Honey Rose”

 

Honey Rose Teak Wood Louis Sofa with armchairs , Wood-Carving “Honey rose”