409-08289-01-TN8713-01 เก้าอี้หลุยส์เชลล์ มีแขน ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า Tn8713-01 สีม่วง

409-08289-01-TN8713-01

เก้าอี้หลุยส์เชลล์ มีแขน ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม

ผ้า Tn8713-01 สีม่วง


ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง