Set 12-07917-02A9-ZZ-DP3 ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้หลุยส์เหลี่ยมแกะดอกไม้ 2 ชิ้น ประกอบด้วย เก้าอี้หลุยส์เหลี่ยม แกะลายดอกไม้สีธรรมชาติ เหลือบโอ็ค ผ้า DP3

รหัส : Set 12-07917-02A9-ZZ-DP3

ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้หลุยส์เหลี่ยมแกะดอกไม้ 2 ชิ้น ประกอบด้วย

เก้าอี้หลุยส์เหลี่ยม แกะลายดอกไม้สีธรรมชาติ เหลือบโอ็ค ผ้า DP3  จำนวน 1 ตัว

โต๊ะข้างเหลี่ยมแกะไม้สัก จำนวน 1 ตัว สีธรรมชาติ เหลือบโอ็ค

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 1 ที่นั่ง

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้งสีธรรมชาติ สีเหลือบโอ็ค

ลายผ้าเบาะ : DP3

 

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง