409-08289-01-TN8713-01 เก้าอี้หลุยส์เชลล์ มีแขน ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า Tn8713-01 สีม่วง

409-08289-01-TN8713-01

เก้าอี้หลุยส์เชลล์ มีแขน ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม

ผ้า Tn8713-01 สีม่วง


ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

รหัส : 500-0407-01-DF890-08 ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก ไม่มีแขน สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DF890-08

รหัส : 500-0407-01-DF890-08

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก ไม่มีแขน สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DF890-08

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม

ขนาด : ไม่มีแขน

แกะสลักลายไม้ : สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : DF890-08

 

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

รหัส : 500-0407-01-PTGOLDชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก ไม่มีแขน สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า PTGOLD

รหัส : 500-0407-01-PTGOLD

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก ไม่มีแขน สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า PTGOLD

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม

ขนาด : ไม่มีแขน

แกะสลักลายไม้ : สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : PTGOLD

 

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

รหัส : 409-08288-01-PT8002-03ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ไม่มีแขนสีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า PT8002-03 ลายไทยสีทองเข้ม

รหัส : 409-08288-01-PT8002-03

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ไม่มีแขน

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า PT8002-03 ลายไทยสีทองเข้ม

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : ไม่มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : PT8002-03 ลายไทยสีทองเข้ม

 

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายเชลล์

รหัส : 409-08281-01-SLG 1-ZZชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 3 ที่นั่งมีแขนสีธรรมชาติเหลือบโ อ็ค ผ้า SLG 1

รหัส : 409-08281-01-SLG 1-ZZ

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 3 ที่นั่งมีแขน

สีธรรมชาติเหลือบโ อ็ค ผ้า SLG 1

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 3 ที่นั่ง มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้ง สีธรรมชาติเหลือบโ อ็ค

ลายผ้าเบาะ : SLG 1

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

 

 

ชุดโซฟาหลุยส์ไม้สักแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 2 ชิ้น รหัส : Set 12-0828-02-F1ฺ-DP3

รหัส : Set 12-0828-02-F1ฺ-DP3

ชื่อสินค้า : ชุดโซฟาหลุยส์ไม้สักแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 2 ชิ้น ประกอบด้วย

เก้าอี้หลุยส์ไม้สักโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1ที่นั่ง

สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้าDP3จำนวน 1 ตัว และโต๊ะหลุยส์ข้างไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง จำนวน 1 ตัว สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ขนาด 40*50*สูง 65 ซม

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 1 ที่นั่ง

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้งสีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ :  DP3

 

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่งมีแขน สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า PTGOLD : 409-0828-01-PTGOLD

รหัส : 409-0828-01-PTGOLD

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่งมีแขน

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 1 ที่นั่ง มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : PTGOLD

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง