409-08289-01-TN8713-01 เก้าอี้หลุยส์เชลล์ มีแขน ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า Tn8713-01 สีม่วง

409-08289-01-TN8713-01

เก้าอี้หลุยส์เชลล์ มีแขน ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

สีธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม

ผ้า Tn8713-01 สีม่วง


ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

รหัส : 409-08288-01-Dp1 ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์กุหลาบไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ไม่มีแขน สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า Dp1

รหัส : 409-08288-01-Dp1

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์กุหลาบไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ไม่มีแขน

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า Dp1

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติทาลายแกะสีทองเต็ม

ขนาด : ไม่มีแขน

แกะสลักลายไม้ : แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ไม่มีแขน ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : Dp1

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

รหัส : 409-08288-01-PTRED ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ไม่มีแขน สีธรรมชาติเหลือบโ อ็ค ผ้า PTRED ลายไทยสีทองเข้ม

รหัส : 409-08288-01-PTRED-ZZ

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ไม่มีแขน

สีธรรมชาติ เหลือบโ อ็ค

ผ้า PTRED

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติเหลือบโ อ็ค

ขนาด : ไม่มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

ลายผ้าเบาะ : PTRED

รหัส : 409-08288-01-PT8002-03ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ไม่มีแขนสีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า PT8002-03 ลายไทยสีทองเข้ม

รหัส : 409-08288-01-PT8002-03

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ไม่มีแขน

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า PT8002-03 ลายไทยสีทองเข้ม

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : ไม่มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : PT8002-03 ลายไทยสีทองเข้ม

 

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายเชลล์

รหัส : 409-08281-01-DF890-13-ZZ ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 3 ที่นั่งมีแขน สีธรรมชาติเหลือบโ อ็ค ผ้า DF890-13

รหัส : 409-08281-01-DF890-13-ZZ

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 3 ที่นั่งมีแขน

สีธรรมชาติเหลือบโ อ็ค   ผ้า DF890-13

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 3 ที่นั่ง มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้ง  สีธรรมชาติเหลือบโ อ็ค

ลายผ้าเบาะ : DF 890-13

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

รหัส : 409-08281-01-TN8713-04ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 3 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า TN8713-04

รหัส : 409-08281-01-TN8713-04

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 3 ที่นั่ง

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า TN8713-04

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 3 ที่นั่ง มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : TN8713-04

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

รหัส : Set 12-0828-04-CฺฺB1-TN8713-04 ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้หลุยส์ไม้สักแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 4 ชิ้น สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า TN8713-04

รหัส : Set 12-0828-04-CฺฺB1-TN8713-04

ชื่อสินค้า : ชุดเก้าอี้หลุยส์ไม้สักแกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 4 ชิ้น

ประกอบด้วย

เก้าอี้หลุยส์ไม้สักโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว

เก้าอี้หลุยส์ไม้สักโซฟา แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว

โต๊ะกลางไม้สัก จำนวน 1 ตัว

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า TN8713-04

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ประกอบด้วย : 4 ชิ้น

  • เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลายหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า  TN8713-04   จำนวน 2 ตัว
  • เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลายหลุยส์น้ำผึ้ง 1 ที่นั่ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า TN8713-04   จำนวน 1 ตัว
  • โต๊ะกลางไม้สัก จำนวน 1 ตัว

งานแกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ :  TN8713-04

 

รหัส : 409-08289-01-L1311 ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง มีแขน ทาลายแกะสีทองเต็ม ตอกหมุดสีทอง ดึงกระดุม หนังเทียม L1311

รหัส : 409-08289-01-L1311

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง มีแขน

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ตอกหมุดสีทอง ดึงกระดุม

หนังเทียม L1311

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ :L1311

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

รหัส : 409-08289-01-ZZ-PT8002-11 ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์กุหลาบหลุยส์น้ำผึ้งไม้สัก สีธรรมชาติเหลือบโ อ็ค ผ้า PT8002-11

รหัส : 409-08289-01-ZZ-PT8002-11

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์กุหลาบหลุยส์น้ำผึ้งไม้สัก สีธรรมชาติเหลือบโ อ็ค ผ้า PT8002-11

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : มีแขน

แกะสลักลายไม้ : สีเหลือบโอ็ค

ลายผ้าเบาะ : PT8002-11

 

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

รหัส : 409-08289-01-DF890-13 ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง มีแขน สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DF890-13

รหัส : 409-08289-01-DF890-13

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง มีแขน

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า DF890-13

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : DF890-13

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

1 2 3 4