Louis sofa teak wood with arm

Honey Rose Teak Wood Louis Sofa 3 Seats : 409-08281-01-SLG

รหัส : 409-08281-01-SLG

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง 3 ที่นั่งมีแขน

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม

 

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : 3 ที่นั่ง มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายกุหลาบน้ำผึ้ง ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : SLG1

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง

Teak wood Louis Shell Chair : 403-0047-01-TN8713-01

รหัส : 403-0047-01-TN8713-01
Teak wood Louis Shell Chair

ชื่อสินค้า : เก้าอี้หลุยส์เชลล์ไม้สัก แกะลายเชลล์ ไม่มีแขน

สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า TN8713-01

วัสดุ : ไม้สัก

สี : ธรรมชาติ

ขนาด : ไม่มีแขน

แกะสลักลายไม้ : ลายเชลล์ ทาลายแกะสีทองเต็ม

ลายผ้าเบาะ : TN8713-01

 

 

 

 

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักเป็นงานฝึมือปราณีต แกะลวดลาย

Honey Rose Teak Wood Louis Sofa : 408-0828-01-DP3

Code : 408-0828-01-DP3

Product Name : Honey Rose Teak Wood Louis Sofa 1 seat Armchairs

Material : Teak Wood

Colour : Oak

Seat : 1 seat

Carving : Wood-Carving “Honey Rose”

 Honey Rose Teak Wood Louis Sofa with Wood-carving handmake

Honey Rose Teak Wood Louis Sofa Armchairs

 

Honey Rose Teak Wood Louis Sofa with armchairs , Wood-Carving “Honey rose”

Teak Wood Louis Armchair : 408-07915-01-SLG1

Code : 408-07915-01-SLG1

Product Name : Teak Wood Louis Armchair 1 seat

Material : Teak Wood

Colour : Nature

Seat : 1 seat

Carving : Wood-Carving

หลุยส์ประธานไม้สักแกะ ,Teak Wood Louis Chair

Teak Wood Louis Chair : 408-07915-01-SLG1

เก้าอี้ประธานหลุยส์ไม้สักเหลี่ยมถ้วยทอง มีแขน 1 ที่นั่ง ขาเหลียมเดินคิ้วแกะลาย

แกะลายดอกไม้ สีธรรมชาติ ทาลายแกะสีทองเต็ม ผ้า SLG 1

ผลิตจากไม้สัก งานแกะสลักไม้สักงานฝึมือปราณีต

Teak Wood Louis Armchair , Wood-Carving